Milí priatelia,

prijmite, prosím, moje úprimné poďakovanie za Vašu podporu a Váš hlas pre Kresťanskodemokratické hnutie vo voľbách poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Osobne Vám chcem poďakovať aj za Vaše preferenčné kúžky, ktorými ste mi umožnili dosiahnuť 13.-te miesto v poradí získaných preferenčných krúžkov zo všetkých 150-tich kandidátov. Veľmi si vážim Vašu podporu pre Kresťanskodemokratické hnutie i pre mňa osobne.
s
                                      S úctou